Proizvodni program

povratak

KPMO-N 1K

 
 
KPMO-N 1K (zatvoren)
 

TEHNIČKI OPIS:

Ormarići su izrađeni od vakumiranih PVC ABS ploča, debljine 4 mm, otpornih na atmosferske utjecaje i kemikalije. Plastične ploče su samogasive i pružaju električnu zaštitu. Zaštita od dodira dijelova pod naponom izvedena je sistemom dvostruke izolacije. Vrata su izrađena od istih PVC ploča debljine 4 mm. Na vratima se nalaze ostakljeni prozorčići za očitavanje stanja brojila i položaja uklopnog sata. Prozori su ostakljeni staklom debljine 3 mm, koja su zabrtvljena PVC gumenim okvirom. Vrata se zatvaraju tipskom bravom. Ormarići su prikladni za podzemni i zračni priključak. U ormarić se ugrađuje plastična ploča sa nosećim šinama za brojilo i uklopni sat i plastična šina za osigurače NVO tip 2NP-00 ili EZ 63 A, te stezaljke za nulti vodič i stezaljke za zaštitni vodič i osigurač EZ 25 A za osiguravanje uklopnog sata. Prostor u kome se nalaze osigurači te nultna i zaštitna stezaljka zaštićeni su od slučajnog dodira plastičnom pločom.

 

PRIMJENA:

Priključno mjerni ormarić (KPMO- N) predviđen je za priključenje raznih objekata na nisko naponsku električnu mrežu. Služi za mjerenje utroška električne energije tj. u ormarićima je smješteno brojilo i uklopni sat. Ormarić je predviđen za ugradnju PODŽBUKNO, POLUUGRADNO te NADŽBUKNO u otvor ili na zidu kuće ili nekog drugog objekta na pristupačnom mjestu tako da je očitanje brojila moguće bez vlasnikova prisustva. Kod ugradnje ormarića moguća je demontaža vrata radi lakše ugradnje.

 

PREDNOSTI:

Očitanja stanja brojila te popravka brojila moguća je u svako doba bez prisustva vlasnika (potrošača). Priključni i mjerni ormarić sjedinjeni su u jednu cjelinu. Ormarić se isporučuje bez ugrađenog brojila i uklopnog sata. Umjesto NVO podnožja osigurača moguća je ugradnja EZ osigurača. Ormarići se mogu isporučiti i bez podnožja osigurača sa pripremljenim podnožnim plastičnim pločama.

 
LEGENDA:

0 - UGRAĐENA SAMO TEMELJNA PLOČA
PR - PRAZAN SA ZAŠTITNOM PLASTIKOM
RD - RAZDJELNICA DOLJE
RG - RAZDJELNICA GORE
F - OŽIČEN
 

TIP

A - širina (mm) B - visina (mm)
KPMO- N 0 290 400
KPMO- N 0H 400 290
KPMO- N 1K 400 400
KPMO- N 1 400 580
KPMO- N 1H 580 400
     

Dubinu ormara moguće je regulirati od 130 mm – 185 mm.

 

Zbog tipskih dimenzija (400 mm i 580mm (2x290 mm)) ormari se mogu modularno spajati i otvarati na bilo koju stranu, pa je moguće izraditi veliki broj kombinacija.